Trường Đại học Vinh thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 (nguyện vọng 2) đại học hệ chính quy năm 2016 khối ngành kỹ thuật, cộng nghệ như sau:

Mời các bạn đăng ký vào ngành CNTT thuộc nhóm ngành kỹ thuật, cộng nghệ.

Chi tiết xem tại:

http://www.vinhuni.edu.vn/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/seo/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-dot-1-nguyen-vong-2-vao-dai-hoc-chinh-quy-nam-2016-67613