Sáng ngày 23/8/2016, Thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh quyết định xét tuyển bổ sung đợt 1 (nguyện vọng 2) 300 chỉ tiêu vào nhóm ngành sư phạm, trong đó nhóm ngành Sư phạm tự nhiên 150 chỉ tiêu và nhóm ngành Sư phạm xã hội 150 chỉ tiêu. Mời các bạn đăng ký vào ngành Tin học thuộc nhóm ngành Sư phạm tự nhiên.

Điểm chuẩn đăng ký xét tuyển là từ 16 điểm:

Chi tiết xem tại:

http://www.vinhuni.edu.vn/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/seo/cap-nhat-truong-dai-hoc-vinh-xet-tuyen-bo-sung-300-chi-tieu-vao-nhom-nganh-su-pham-tu-nhien-va-nhom-nganh-su-pham-xa-hoi-67816