Khoa CNTT xin giới thiệu các ngành học, phương thức, đối tượng tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016:

1. Các ngành đào tạo:

 

1

Sư phạm Tin học

3

Khoa học máy tính

2

Công nghệ thông tin

2.  Phương thức đào tạo: Nhà trường áp dụng phương thức đào tạo mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp hoàn cảnh từng địa phương, từng ngành học và nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người học. Đối với ngành Sư phạm, chủ yếu học trong dịp hè, từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm.

3. Đối tượng tuyển sinh:

- Tuyển sinh đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên (Trừ các ngành đào tạo Sư phạm).

- Tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp tất cả các ngành đào tạo.

- Tuyển sinh đào tạo Bằng 2 tất cả các ngành đào tạo đối với những người có bằng tốt nghiệp đại học.

4. Thời gian đào tạo: Phù hợp với chương trình đào tạo từng ngành học và đối tượng tuyển sinh trên cơ sở quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết xem tại

http://vinhuni.edu.vn/tuyen-sinh/vua-lam-vua-hoc/seo/thong-bao-tuyen-sinh-he-vua-lam-vua-hoc-nam-2016-63152