Kỳ thi tuyển sinh cao học Thạc sĩ đợt 2 năm 2016 ngành CNTT sẽ diễn ra từ ngày 16/9 - 18/9/2016, cụ thể như sau: