Khoa CNTT trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ CNTT  năm 2017 đợt 1 môn thi như sau:

TT

Chuyên ngành

Môn Cơ bản

Môn Cơ sở

1

Công nghệ thông tin

(mã số: 60.48.02.01)

Toán rời rạc

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

Trường Đại học Vinh tuyển sinh trình độ thạc sĩ CNTT  năm 2017 đợt 1  tại 4 địa điểm là: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Thời gian thi: Dự kiến ngày 19, 20, 21 tháng 05 năm 2017.

Ôn tập

a) Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 28/04/2017.

b) Địa điểm đăng ký:

- Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Vinh (Tầng 4, Nhà Điều hành, Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Đồng Tháp (Số 783, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

- Khoa Liên kết, Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An (Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP. Tân An, tỉnh Long An)

- Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (Số 73, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Lịch học cụ thể

- Xem thông báo trên Website của Trường Đại học Vinh: http://www.vinhuni.edu.vn

- Các đơn vị liên kết đào tạo.

Ghi chú: Trường Đại học Vinh tổ chức ôn tập tại từng địa điểm đào tạo và chỉ mở lớp ôn tập đối với các môn thi có số thí sinh đăng ký ôn tập và nộp lệ phí ôn tập từ 10 người trở lên/môn ôn tập tại mỗi địa điểm.

Chi tiết xem tại:

http://vinhuni.edu.vn/tuyen-sinh/sau-dai-hoc/seo/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2017-74887