1. Mục tiêu

Nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học của cán bộ, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Vinh tổ chức hội thảo cấp trường về Công nghệ Thông tin và ứng dụng năm 2016. Hội thảo nhằm góp phần:

 • Tạo diễn đàn để các cán bộ của Khoa, các công ty và các đơn vị phát triển CNTT, các nhà quản lý CNTT gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm và những kết quả nghiên cứu mới nhất của mình về công nghệ thông tin và ứng dụng;
 • Tạo môi trường để những người làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng CNTT có điều kiện để trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác ứng dụng Công nghệ Thông tin.

2. Tên hội thảo: Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và ứng dụng

3. Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế):

            - Công nghệ mạng và điện toán đám mây

            - Công nghệ phần mềm

            - Công nghệ tri thức

            - Cơ sở dữ liệu

            - Cơ sở toán học cho tin học

            - Khai phá dữ liệu

            - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- Các giải pháp mã nguồn mở

- Trí tuệ nhân tạo

            - Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội

            - Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục & đào tạo

             - Đào tạo theo CDIO

4. Các mốc thời gian quan trọng

            - Tóm tắt báo cáo: 20/06/2016

            - Toàn văn báo cáo: 20/07/2016

            - Thời gian hội thảo: Dự kiến 20/08/2016

5. Thông tin liên hệ:

            1. TS. Phan Lê Na – Khoa CNTT, email: phanlenadhv@gmail.com

2. TS. Hoàng Hữu Việt – Khoa CNTT, email: viethh.vinhuni@gmail.com

3. Địa chỉ nộp bài: fit@vinhuni.edu.vn

6. Quy định viết báo cáo

Khi gửi bài báo cáo các tác giả cần phải đồng ý với các điều khoản sau:

 1. Bài báo được trình bày theo định dạng “Tạp chí khoa học” của Trường Đại học Vinh:
 • Số trang: tối thiểu: 5;thang tối đa: 8
 • Định dạng lưu trữ: MS-Word
 • Kích thước giấy : A4
 • Phông chữ: Times New Roman
 • Cỡ chữ: 13pt
 • Cách dòng: multiple: 1, before 0, after 0.
 • Lề trái, lề phải: 2.5cm
 • Lề trên, lề dưới: 3.0cm
 • Tên các biểu bảng, ảnh và hình vẽ đặt ở giữa về phía dưới.
 • Tài liệu tham khảo xếp thứ tự theo vần a, b, c... (Tên đối với tiếng Việt, Họ đối với tiếng nước ngoài) với số lượng không quá 10 tài liệu và trình bày theo quy định sau:

  + Đối với tạp chí: Tên tác giả, tên bài báo (in nghiêng), tên tạp chí, nơi xuất bản, tập, số, năm xuất bản, trang.

  Ví dụ: [3] Nguyen Hong Van and G. Adam, Benzopyra dimers from Mellicope ptelefolia, Phytochemistry, Vol. 48, No. 6, 1998, pp. 1005-1057.

  + Đối với sách: Tên tác giả, tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang (nếu cần).

  Ví dụ: [4] Đinh Văn Đức, Ngữ pháp tiếng Việt, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1986, tr. 157.

 1. Vòng phản biện thứ nhất chọn ra các bài được đăng trong kỷ yếu hội thảo.
 2. Vòng phản biện thứ hai chọn ra các bài được tham gia báo cáo hội thảo.
 3. Gửi bài Gửi bài đúng theo các thời hạn do Ban tổ chức thông báo và bài được gửi tới email: fit@vinhuni.edu.vn