TT

Lớp

Số lương

Phòng

Thời gian tổ chức, từ

Cán bộ tham dự

Họ tên lớp trưởng

53K1

65

A2.202

19h ngày 4/1/2017

Võ Đức Quang

Nguyễn Thị Tuyên

53K2

44

A2.201

Đặng Hồng Lĩnh

Hồ Diên Công

54A

35

A2.203

Phạm Thị Thu Hiền

Trịnh Thị Liên

54B

38

A2.204

Trần Thị Kim Oanh

Trương Quang Luật

54K1

52

A2.301

Nguyễn Thị Uyên

Trần Anh Đức

54K2

53

A2.302

Phan Anh Phong

Nguyễn Thị Đào

54K3

52

A2.202

19h ngày 5/1/2017

Nguyễn Bùi Hậu

Nguyễn Thị Ngọc Anh

54K4

48

A2.201

Phan Lê Na

Lưu Thị Thu Trang

55A

36

A2.203

Hoàng Hữu Việt

Phan Thành Đạt

55B

35

A2.204

Lê Văn Thành

Lê Hữu Sơn

55K1

43

A2.301

Lê Văn Minh

Lương Thị Mỹ Hoa

55K2

35

A2.302

Trần Xuân Sang

Bùi Minh Hùng

55K3

41

A2.201

19h ngày 6/1/2017

Nguyễn Quang Ninh

Đinh Ngọc Hưng

56A

31

A2.202

Trương Trọng Cần

Nguyễn Công Thắng

56K1

56

A2.203

Trần Xuân Hào

Bùi Quốc Trọng

56K2

58

A2.204

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hoàng Ngọc Thắng

56K3

53

A2.301

Phạm Trà My

Lưu Trọng Đức

56K4

52

A2.302

Hồ Thị Huyền Thương

Đậu Thị Tường Nam