Danh sách sinh viên tham dự Hội nghị sinh viên NCKH khoa CNTT 2017

Hội nghị sinh viên NCKH khoa CNTT 2017 vào 13h30, thứ 5 tại A4 101. Sau đây là danh sách sinh viên tham dự Hội nghị sinh viên NCKH khoa CNTT 2017:

STT

Họ  và tên

Lớp

TT

Họ và tên

Lớp

1

Nguyễn Thị  Ban

53K1107

1

Trương Quang Luật

54B

2

Nguyễn Bảo  Chung

53K2107

2

Trần Xuân Chính

54B

3

Hồ Diên  Công

53K2107

3

Nguyễn Trọng Trình

54B

4

Tạ Đức  Công

53K2107

4

Nguyễn Thị Lan

54B

5

Trần Thị  Dung

53K1107

5

Đậu Khắc Lợi

54B

6

Trần Nguyên  Giáp

53K2107

6

Nguyễn Mạnh Thảo

54B

7

Trần Hữu  Hải

53K2107

7

Hoàng Thị Thùy Dương

54B

8

Vũ Thị  Hảo

53K2107

8

Nguyễn Mạnh Thảo

54B

9

Trần Thị  Hằng

53K1107

9

Nguyễn Doãn Hoàng

54B

10

Nguyễn Thị  Hoa

53K2107

10

Nguyễn Văn Đạt

54B

11

Hà Thị  Hoà

53K1107

11

Trần Anh Đức

54K1

12

Nguyễn Đình Hoà

53K2107

12

Nguyễn Tuấn Giang

54K1

13

Trần Thị  Hoài

53K1107

13

Nguyễn Anh Dũng

54K1

14

Tống Thị  Huế

53K2107

14

Nguyễn Thị Phương

54K1

15

Nguyễn Thị  Huệ

53K2107

15

Trần Thị Thanh Lam

54K1

16

Phạm Xuân Thuyết  Hùng

53K1107

16

Nguyễn Thị Khánh Linh

54K1

17

Võ Thị  Khuyên

53K1107

17

Võ Thị Nhật Ánh

54K1

18

Nguyễn Thị  Lan

53K1107

18

Đậu Thị Thu Thảo

54K1

19

Kaovang Leevang

53K1107

19

Phạm Thị Dung

54K1

20

Nguyễn Thị  Loan

53K2107

20

Phan Thị Thảo

54K1

21

Lương Thị 

53K1107

21

Nguyễn Thị Đào

54K2

22

Lê Thị Khánh  Ngọc

53K2107

22

Phạm Thị Phương Anh

54K2

23

Nguyễn Thị Hồng  Ngọc

53K2107

23

Nguyễn Thế Anh

54K2

24

Đào Thị  Nguyệt

53K1107

24

Trần Đình Tâm

54K2

25

Trần Thị  Nguyệt

53K2107

25

Kiều Hoàng Nhi

54K2

26

Nguyễn Văn  Nhật

53K1107

26

Cao Thị Hương

54K2

27

Trần Thị  Phượng

53K1107

27

Phan Đăng Kiệt

54K2

28

Lê Viết  Quân

53K2107

28

Nguyễn Thị Hoài

54K2

29

Lương Văn  Quân

53K2107

29

Đặng Hải Nguyên

54K2

30

Nguyễn Ngọc  Quyền

53K1107

30

Nguyễn Thị Luyến

54K2

31

Oudomsouk Somvang

53K1107

31

Nguyễn Ngọc Anh

54K3

32

Trần Khắc  Thẩm

53K2107

32

Nguyễn Ngọc Vinh

54K3

33

Võ Thị  Thúy

53K1107

33

Hoàng Thị Thủy

54K3

34

Hồ Thị Hà  Trang

53K1107

34

Trần Thị Thúy

54K3

35

Nguyễn Thị Anh 

53K2107

35

Nguyễn Viết Thái

54K3

36

Nguyễn Thị  Tuyên

53K1107

36

Trần Văn Anh

54K3

37

Nguyễn Thị Vinh

53K1107

37

Phan Văn Đạo

54K3

38

Trần Hoàng Vũ

54K3

38

Nguyễn Văn Dũng

54K4

39

Lưu Thị Thu Trang

54K4

39

Nguyễn Ngọc Thành Vinh

54K4

40

Hoàng Thị Thu

54K4

40

Nguyễn Đức Mạnh

54K4

41

Nguyễn Thành Trung

54K4

41

Nguyễn Hữu Ngọc

54K4

42

Trần Thị Lam Giang

54K4

42

Nguyễn Văn Trung

54K4

43

 

 

43

Hoàng Thị Như

54K4