1. Các nội dung Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” năm 2017

1. Màn chào hỏi

2. Hiểu biết

3. Sản phẩm, ý tưởng sáng tạo

Nội dung thi phải đảm bảo:

- Phản ánh được các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, các định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

- Phản ánh được các đặc trưng của ngành nghề đào tạo; thể hiện được các kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp trong tương lai. Các vấn đề về giáo dục mà xã hội đang quan tâm: văn hoá; các tệ nạn học đường; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường…..

2. Cách thức tổ chức Hội thi

- Cách thức tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” cấp khoa do ban tổ chức Hội thi cấp khoa qui định gồm 3 nội dung:

1. Màn chào hỏi

2. Hiểubiết

3. Sản phẩm, ý tưởng sáng tạo

3. Hình thức, thời gian đối với các nội dung thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp

3.1. Màn chào hỏi  (thời gian tối đa 5 phút)

Điểm tối đa là 10 điểm và được nhân hệ số 5 (5 thành viên Giám khảo).

- Nêu mục đích ý nghĩa của Hội thi: 4 điểm

- Giới thiệu được các thành viên của đội, ngành nghề đào tạo và khoa mình: 2 điểm

- Trang phục đẹp, nhạc, đạo cụ liền mạch, hình thức thể hiện sinh động sáng tạo, chỉ được dùng nhạc nền cho các nội dung thi (không được thu âm lời, bài hát): 4 điểm

3.2. Hiểu biết

- Ban tổ chức chuẩn bị gói câu hỏi (10 câu/đội thi) trong đó có 03 câu hỏi bằng tiếng Anh. Các đội bốc thăm và trả lời theo hình thức trắc nghiệm, Ban giám khảo căn cứ đáp án để đánh giá điểm cho từng đội, điểm tối đa là 10 điểm (1 điểm/1 câu, không đúng không có điểm); thời gian suy nghĩ để đưa ra đáp án 05 giây, đội trả lời đưa đáp án và đọc nội dung đáp án đã chọn.

- Ban tổ chức xây dựng bộ đề cho gói câu hỏi hiểu biết trên cơ sở: Luật giáo dục đại học; Điều lệ trường đại học; Luật lao động; Bảo hiểm y tế; Bảo hộ lao động; Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020; Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ và Quy định của Hiệu trưởng Nhà trường; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế…

3.3. Phần Sản phẩm, ý tưởng sáng tạo

-          Tổng thời gian: 10 phút

1.      Ý tưởng:

 - Nêu được ý tưởng hoặc giải pháp nâng cao chất lượng một SP cụ thể.

-          Ý tưởng hướng vào nội dung cuộc thi : Sinh viên khởi nghiệp do TW Đoàn TNCS HCM khởi xướng (các đơn vị y/c các đội tham khảo để xây dựng ý tưởng)

-          Thuyết minh được ý tưởng, có tính thuyết phục

-          Có thể có nhiều ý tưởng

-          Các ý tưởng đưa ra phải sát với thực tế và có tính ứng dụng, đột phá nhằm đinhỵ hướng nghề nghiệp cho sv khi ra trường khởi nghiệp

2.      Sản phẩm:

-          Sản phẩm cụ thể, thuyết minh được tính khả thi, ứng dụng trong cuộc sống

-          Ghi chép quy trình làm ra sản phẩm

-          Sản phẩm phải dùng được