Nhà trường đã có Thông báo Lịch ôn tập và thi tiếng Anh B1 đợt 2 cho sinh viên  khóa 55 A, 55B và khóa 54K, vào tháng 4, 5/2017. Đề nghị các em sinh viên 55A, 55B và 54K chú ý đăng ký để ôn, thi.

thong_bao_dot_2.docx