Thời gian

Nội dung, Địa điểm, Thành phần tham dự

- Mời các đ/c đăng ký với trưởng bộ môn lịch Seminar trước 1 tuần theo CV Nhà trường,  Đăng ký dự giờ thăm lớp, họp bộ môn,...  gửi trước 9h thứ 7 hàng tuần.

- Tiếp tục triển khai: học thi B1 của khóa 54

- Triển khai viết bài 2 trang website khoa CNTT với mỗi tháng 2-3 bài/Bộ môn (các đ/c TBM);

- Thực hiện Quy định tạm thời đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Vinh bắt đầu từ tháng 3/2017 (5/5/2017: TBM gửi kết quả đánh giá cho đ/c phụ trách)

- Triển khai thực hiện ra đề thi hoặc ngân hàng đề thi theo CV Quy định mới:  (đ/c TBM)

- Xây dựng kế hoạch KHCN năm 2018

- Triển khai kế hoạch làm việc với FPT tuyển sinh viên thực tập (22/4)

Thứ Hai, ngày 10/4/2017 Trực BCN: Sáng: đ/c Việt, chiều: đ/c Oanh

06:30/ 12:30: Đoàn TN Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp

15:00

Giao ban công tác HSSV tại Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành (đ/c Dung)

Thứ Ba, ngày 11/4/201Trực BCN:  Sáng: đ/c Việt 

Thứ , ngày 12/4/2017  Trực BCN: Sáng: đ/c Việt; chiều: đ/c Oanh

19:30

Lớp NVSP học Chuyên đề Lý luận dạy học đại học, Phòng học 202 - Nhà A4

Thứ Năm, ngày 13/4/2017

19:30

Lớp NVSP học Chuyên đề Lý luận dạy học đại học, Phòng học 202 - Nhà A4

Thứ Sáu, ngày 14/4/2017  Trực BCN: đ/c Việt

09:45

(Tiết 4) Thao giảng cấp trường, đánh giá giảng viên tập sự, học phần Phần mềm mã nguồn mở

Giảng viên: Ths. Võ Đức Quang - Viện Kỹ thuật - Công nghệ

Thành phần: Đại diện Công đoàn trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, TTrGD, Lãnh đạo viện KT-CN và các giảng viên trong bộ môn

Địa điểm: A3 401

Thứ Bảy, ngày 15/4/2017  

 

 

Chủ nhật, ngày 16/4/2017