Thời gian

Nội dung, Địa điểm, Thành phần tham dự

- Mời các đ/c đăng ký với trưởng bộ môn lịch Seminar trước 1 tuần theo CV Nhà trường,  Đăng ký dự giờ thăm lớp, họp bộ môn,...  gửi trước 9h thứ 7 hàng tuần.

- Tiếp tục triển khai: học thi B1 của khóa 54 (đ/c Oanh)

- Triển khai viết bài 2 trang website khoa CNTT với mỗi tháng 2-3 bài/Bộ môn (các đ/c TBM);

- Thực hiện Quy định tạm thời đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Vinh bắt đầu từ tháng 3/2017 (4/4/2017: TBM gửi kết quả đánh giá cho đ/c Na)

- Triển khai thực hiện ra đề thi hoặc ngân hàng đề thi theo CV Quy định mới: CQ (đ/c Oanh), CHTS (đ/c Na)

- Xây dựng kế hoạch KHCN năm 2018 (đ/c Na)

Thứ Hai, ngày 3/3/2017  Trực BCN: Sáng: đ/c Na; chiều: đ/c Oanh

06:30/ 12:30: Đoàn TN Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp

15:00

Giao ban công tác HSSV tại Phòng họp A - Nhà A1 (đ/c Dung)

Thứ Ba, ngày 4/3/201Trực BCN:  Chiều: đ/c Việt 

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan tháng 4/2017 tại Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành. TP: Đảng uỷ, BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; TB TTrND; Thư ký HĐ trường ,Trưởng Bộ phận một cửa; TLĐT, CVVP các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Tiết 9

Dự giờ bộ môn HHTT, MônCơ sở ngôn ngữ lập trình C tại phòngA2-102, Giảng viênTS. Cao Thanh Sơn. TP: BCN, BCH Công đoàn: đ/c Minh, Bộ môn HHTT.

14:00

Họp xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2017tại Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành. TP: BGH, Trưởng các đơn vị: Đào tạo, HCTH, CTCT-HSSV, KH-TC, TTrGD,TT ĐBCL, TT CNTT, TT GDTX (Bộ phận Đào tạo và tuyển sinh), Trưởng các khoa đào tạo và trợ lý đào tạo đại học chính quy (đ/c Na, đ/c Thành).

Thứ , ngày 5/3/2017  Trực BCN: Sáng: đ/c Việt; chiều: đ/c Oanh

19:30

Họp BCH Công đoàn mở rộng tại Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành. TP: Ban Chấp hành Công đoàn; Chủ tịch các CĐBP (đ/c Thương)

Thứ Năm, ngày 6/3/2017  Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ Sáu, ngày 7/3/2017  Trực BCN: Sáng: Na; chiều: đ/c Oanh

 

 

Thứ Bảy, ngày 8/4/2017  

 

 

Chủ nhật, ngày 9/4/2017