Thời gian

Nội dung, Địa điểm, Thành phần tham dự

- Mời các đ/c đăng ký với trưởng bộ môn lịch Seminar trước 1 tuần theo CV Nhà trường,  Đăng ký dự giờ thăm lớp, họp bộ môn,...  gửi trước 9h thứ 7 hàng tuần.

- Tiếp tục triển khai: học thi B1 của khóa 54 (đ/c Oanh)

- Triển khai viết bài 2 trang website khoa CNTT với mỗi tháng 2-3 bài/Bộ môn (các đ/c TBM);

- Thực hiện Quy định tạm thời đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Vinh bắt đầu từ tháng 3/2017 (4/4/2017: TBM gửi kết quả đánh giá cho đ/c Na)

- Triển khai thực hiện ra đề thi hoặc ngân hàng đề thi theo CV Quy định mới: CQ (đ/c Oanh), CHTS (đ/c Na)

- Xây dựng kế hoạch KHCN năm 2018 (đ/c Na)

Thứ Hai, ngày 27/3/2017  Trực BCN: Sáng: đ/c Na; chiều: đ/c Oanh

BCN trực tại khoa để phục vụ đánh giá ngoài từ 25/3-29/3/2017

06:30/ 12:30: Đoàn TN Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp

08:00

Các đ/c TBM bộ môn triển khai đăng ký đề tài KHCN cấp bộ năm 2018 theo mẫu 5 gửi cho đ/c Na trước 5/4/2017.

http://vinhuni.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/seo/cong-van-trien-khai-xay-dung-ke-hoach-khandcn-nam-2018-75575

Tiết 3

Dự giờ bộ môn HHTT, MônCơ sở dữ liệu tại phòngB3-201, Giảng viênTS. Phan Anh Phong. TP: BCN, BCH Công đoàn: đ/c Minh, Bộ môn HHTT

15:00

Giao ban công tác HSSV tại Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành (đ/c Dung)

19:00

Hội nghị cán bộ Đoàn- Hội toàn trường phiên tháng 04 năm 2017 tại Hội trường (đ/c Q.Anh)

Thứ Ba, ngày 28/3/201Trực BCN: Sáng: đ/c Na, Chiều: đ/c Việt 

19:30

Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa Công nghệ thông tin 2012-2017 tại Phòng họp A, tầng 4, Nhà A1. TP: Đ/c Thái Văn Thành, Đoàn công tác của Nhà trường (đ/c Ngô Đình Phương, đ/c Nguyễn Anh Dũng, đ/c Nguyễn Quang Tuấn); cán bộ, viên chức toàn khoa.

Thứ , ngày 29/3/2017  Trực BCN: Sáng: đ/c Việt; chiều: đ/c Na

08:30

Bế mạc đợt đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh tại Hội trường. TP: BCN, TBM, Phó TBM, TLĐT

19:00

Họp chi bộ khoa CNTT tại Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành. Nội dung: công tác phát triển Đảng.

19:30

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 của Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ thông tin tại Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành. TP: Đ/c Thái Văn Thành, Đoàn công tác của Đảng ủy (Đ/c Nguyễn Huy Bằng); Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó đơn vị, toàn thể đảng viên của chi bộ.

Đầu buổi họp: Các đ/c nạp bản cam kết cho đ/c Tấn, nhận bản Tự kiểm điểm tại đ/c Trà My

Cuối buổi hội nghị: Các đ/c nạp lại bản Tự kiểm điểm cho đ/c Trà My.

Thứ Năm, ngày 30/3/2017  Trực BCN: Sáng: đ/c Oanh, chiều: đ/c Na

15:00

Nạp hồ sơ Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 lên Đảng ủy (đ/c Na)

19:00

Đại hội Đại biểu LCĐ khoa CNTT nhiệm kỳ 2017 – 2019 (trù bị)

Thứ Sáu, ngày 31/3/2017  Trực BCN: Sáng: Na; chiều: đ/c Oanh

08:00

Họp xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2017 tại Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành (hoãn lịch họp) (đ/c Na)

Tiết 3

Dự giờ bộ môn HHTT, MônPhần mềm mã nguồn mở tại phòngA3-401, Giảng viênThS. Võ Đức Quang. TP: BCN, BCH Công đoàn: đ/c Minh, Bộ môn HHTT.

Thứ Bảy, ngày 1/4/2017  

07:00

Đại hội Đại biểu LCĐ khoa CNTT nhiệm kỳ 2017 – 2019 tại Hội trường. TP: Đại biểu có giấy mời; BTC, đại biểu tham dự Đại hội LCĐ khoa CNTT. Trân trọng mời tất cả thầy cô đến tham dự.

Chủ nhật, ngày 2/4/2017