Thời gian

Nội dung, Địa điểm, Thành phần tham dự

- Mời các đ/c đăng ký với trưởng bộ môn lịch Seminar trước 1 tuần theo CV Nhà trường (xem qui định trên wesite của khoa và tham khảo để đưa tin seminar (không căn lề giữa): http://vinhuni.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/seminar/seo/lich-seminar-phat-trien-ung-dung-dua-tren-ma-nguon-mo-73723), Đăng ký dự giờ thăm lớp, họp bộ môn,...  gửi trước 9h thứ 7 hàng tuần.

- Triển khai coi thi và chấm thi kỳ 1 (đ/c Oanh, đ/c Thành)

- Triển khai tháng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp xem tại http://khoacntt.vinhuni.edu.vn/tin-tuc-su-kien/seo/ke-hoach-thuc-hien-thang-ren-nghe-va-hoi-thi-sinh-vien-voi-viec-ren-luyen-ky-nang-nghe-nghiep-khoa-cntt-nam-hoc-2016-2017-74297; Các đội tự lên kế hoạch luyện tập

 http://khoacntt.vinhuni.edu.vn/tin-tuc-su-kien/seo/danh-sach-cac-doi-tuyen-hoi-thi-ren-luyen-ky-nang-nghe-nghiep-khoa-cntt-nam-2017-74298;

Chạy chương trình Hội thi tối 26/2/2017 tại A4: 201-202; Hội thi rèn luyện KNNN cấp khoa vào 2/3/2017  (dự kiến) (đ/c Na, các đ/c TBM)

- Triển khai thống kê NCKH 2016 (đ/c Việt)

- Tiếp tục triển khai: học thi B1 của khóa 54; triển khai biên soạn ĐCCT theo mẫu mới của VLVH/Từ xa hoàn thành trước 14/2/2017 (đ/c Oanh)

- Phiếu xác nhận dạy thay http://khoacntt.vinhuni.edu.vn/van-ban-bieu-mau/seo/mau-phieu-xac-nhan-day-thay-74286

Thứ Hai, ngày 23/1/2017  

Thứ Ba, ngày 24/1/2017 

Thứ Tư, ngày 25/1/2017  

Thứ Năm, ngày 26/1/2017  

Thứ Sáu, ngày 27/1/2017  

Thứ Bảy, ngày 28/1/2017  Tết Nguyên Đán Đinh Dậu  - 2017

                                                        Cung chúc Tân Xuân!

CN, ngày 29/1/2017              Tết Nguyên Đán Đinh Dậu  - 2017

Thứ Hai, ngày 30/1/2017     Tết Nguyên Đán Đinh Dậu  - 2017                             

9h:00

Mời các thầy cô tham dự du xuân (Bắt đầu từ số 8 – Bạch Liêu)

Thứ Ba, ngày 31/1/2017       Nghỉ Tết Đinh Dậu - 2017

Thứ Tư, ngày 1/2/2017         Nghỉ Tết Đinh Dậu - 2017

Thứ Năm, ngày 2/2/2017  

Thứ Sáu, ngày 3/2/2017  

Thứ Bảy, ngày 4/2/2017  

CN, ngày 5/2/2017              

Thứ Hai, ngày 6/2/2017:     Giảng dạy kỳ 2