Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu kiến thức Triết học Mác – Lê nin “Ánh sáng soi đường “ 2017, Sinh viên khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức thi cho các bạn sinh viên tại tầng 1 sảnh nhà A0 trong 2 ngày 11/3 và 12/3/2017.

Đội là đội chủ lực của trường trong cuộc thi Ánh sáng soi đường. Góp phần tích cực tới thứ hạng của Trường và Tỉnh Nghệ An trong bảng xếp hạng của cả nước.

Với việc tham gia vào cuộc thi, sinh viên Khoa CNTT đã quảng bá hình ảnh cho Khoa Công nghệ thông tin, cho Trường Đại học Vinh. Tính tới 15h ngày 12/03, số lượng sinh viên đăng ký thi “Ánh sáng soi đường” của Khoa CNTT đã lên tới con số 300 với hàng nghìn lượt thi.

Một số hình ảnh tại tầng 1 nhà A0 – Trường Đại học Vinh: