STT

Họ tên

Lớp

Ghi chú


Trần Lê Hà

56A

Đội trưởng


Nguyễn Công Thắng

56A

 


Võ Thị Bình

56A

 


Nguyễn Ngọc Khánh

56A

 


Hoàng Thị Loan

56A

 


Phan Thành Đạt

55A

Đội trưởng


Nguyễn Thị Thủy

55A

 


Trần Thị Thủy

55A

 


Nguyễn Thị Trang

55A

 


Thân Thị Bích

55A

 


Tô Thị Thu Hoài

54A

Đội trưởng


Trần Thị Lan Anh

54A

 


Nguyễn Thị Lý

54A

 


Nguyễn Thị Huyền

54A

 


Trần Thị Dung

54A