Danh sách các đội tuyển Hội thi rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp khoa CNTT năm 2017 như sau:

Danh sách đội tuyển KHMT (HLV trưởng: thầy Sang)

TT

Họ và tên

MSV

Lớp

Ghi chú

1

Trần Anh Đức

135D4802010109

54K1

Đội trưởng

2

Lê Văn Phúc

135D4802010165

54K1


3

Lương Thị Mỹ Hoa

145D4802010102

55K1

 

4

Vũ Thị Nhật Lệ

145D4802010024

55K1

 

5

Nguyễn Văn Quang

145D4802010046

55K1


Danh sách đội tuyển HTTT (HLV trưởng: thầy Phong)

TT

Họ và tên

MSV

Lớp

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Đào

135D4802010112

54K2

Đội trưởng

2

Phan Đăng Kiệt

135D4802010033

54K2

Đội phó

3

Cao Thị Hương

135D4802010097

54K2

 

4

Phạm Thị Phương Anh

135D4802010104

54K2

 

5

Thái Doãn Thành

135D4802010021

54K2


Danh sách đội tuyển KTMT (HLV trưởng: thầy Việt)

TT

Họ và tên

MSV

Lớp

Ghi chú

1

Trần Thị Thúy


54K3

Đội trưởng

2

Trần Thống Nhất


54K3


3

Trần Thế Dân


55K3

 

4

Nguyễn Văn Đắc Uyn


55K3

 

5

Lê Thị Hoài Duyên


55K3


Danh sách đội tuyển Mạng và TT (HLV trưởng: thầy Minh)