Ngày 20/5/1998, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định thành lập khoa Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Vinh. Nhiệm vụ ban đầu của Khoa là đào tạo giáo viên tin học cho các trường THPT và giảng dạy học phần Tin học cơ sở cho tất cả các ngành trong toàn trường, đồng thời nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện tại, Khoa đang đào tạo 3 mã ngành: Kỹ sư Công nghệ Thông tin, Cử nhân Khoa học máy tính, Cử nhân Sư phạm Tin học.

Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, khoa Công nghệ Thông tin đã đào tạo hàng ngàn cử nhân, kỹ sư, khẳng định được vị thế của mình đối với sự phát triển của Nhà trường và xã hội. Tính đến thời điểm này, Khoa CNTT đã đào tạo 15 khóa trình độ đại học, với trên 3300 sinh viên đã ra trường; Các cử nhân, kỹ sư được đào tạo tại Khoa ra trường đã trở thành cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình.

Cùng với hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được Khoa quan tâm nhằm phục vụ đào tạo và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động của Nhà trường cũng như các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tỉnh. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học do các cán bộ của Khoa chủ trì đã được thực hiện và đã góp phần tăng cường ứng dụng CNTT vào Nhà trường, vào đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Vinh cũng như trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tỉnh, đồng thời góp phần tích cực và việc bồi dưỡng nâng cao trình độ và tăng cường thu nhập cho các cán bộ trong Khoa. Khoa đã chủ trì thành công nhiều hội thảo khoa học; xuất bản nhiều giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo; công bố hơn một trăm bài báo trên các tạp chí khoa học Quốc tế và trong nước. Khoa CNTT là đơn vị có số cán bộ làm Tiến sĩ ở nước ngoài và có số công trình công bố trên các tạp chí quốc tế nhiều nhất trong toàn trường.

Trong ba năm gần đây, Khoa đã cử được 9 cán bộ đi học tập, trao đổi chương trình đào tạo với các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin ở các nước trên thế giới: Đại học Arizona - Hoa Kỳ, Đại học Saga - Nhật Bản, Đại học Heidelberg - Đức trong khuôn khổ Dự án giáo dục đại học 2, nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình đào tạo cao học thạc sỹ, chương trình tiên tiến, đào tạo kỹ sư chất lượng cao về công nghệ thông tin tại trường Đại học Vinh. Trong năm 2013, Khoa đã có 5 cán bộ bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ ở nước ngoài trở về làm việc.

Đến nay Khoa CNTT đã tròn 15 tuổi. Mười lăm năm qua, cán bộ và sinh viên của Khoa đã phấn đấu không mệt mỏi để xây dựng Khoa ngày càng lớn mạnh với những thành tích đáng khích lệ. Sau đây là một số mốc thời gian trên chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của Khoa:

- Năm 1990: Thành lập Bộ môn Tin học trực thuộc Khoa Toán gồm 5 cán bộ (các thầy cô: Lê Quang Phan, Phan Lê Na, Nguyễn Ngọc Thuần, Bùi Đức Hiền, Trần Doãn Vinh) và cử Thầy Lê Quang Phan làm Trưởng Bộ môn.

- Năm 1993: Thành lập Bộ môn Tin học trực thuộc Trường do TS. Nguyễn Nhuỵ làm Trưởng bộ môn.

- Năm 1998: Thành lập Khoa CNTT (là khoa CNTT đầu tiên trong các trường ĐHSP của nước ta).

O   Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Nhụy

o   Số bộ môn: 3

o   Tổng số cán bộ: 17 (2 Tiến sỹ, 4 Thạc sỹ)

o   Tổng số sinh viên: 237

- Năm 2003: 5 năm thành lập Khoa

o   Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Nhụy

o   Số bộ môn: 4

o   Tổng số cán bộ: 28 (2 Tiến sỹ, 2 NCS, 14 Thạc sỹ)

Tổng số sinh viên: 1327

- Năm 2008: 10 năm thành lập Khoa

o   Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Trung Hòa

o   Số bộ môn: 5

o   Tổng số cán bộ: 36 (4 Tiến sỹ, 4 NCS, 19 Thạc sỹ)

Tổng số sinh viên: 1864

- Năm 2013: 15 năm thành lập Khoa

o   Trưởng Khoa: TS. Phan Lê Na

o   Số bộ môn: 5

o   Tổng số cán bộ: 28 (7 Tiến sỹ, 7 NCS, 18 Thạc sỹ)

Tổng số sinh viên: 1021