Thứ hai, ngày 16 tháng 7 năm 2018
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 54 Ngành: Sư phạm tin học
00:00 06/11/2013
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 54 Ngành: Sư phạm tin học
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 54 Ngành: Khoa học máy tính
00:00 06/11/2013
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 54 Ngành: Khoa học máy tính
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 52-53 Ngành: Sư phạm tin học
00:00 26/09/2012
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 52-53 Ngành: Sư phạm tin học
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 50-51Ngành: Sư phạm Tin học (Ban hành theo quyết định số: 2041/ĐT ngày 11/9/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Vinh)
00:00 26/04/2012
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 50-51 Ngành:  Sư phạm Tin học (Ban hành theo quyết định số: 2041/ĐT ngày 11/9/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Vinh)
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 50-51Ngành: Cử nhân Khoa học tin học(Ban hành theo quyết định số: 2041/ĐT ngày 11/9/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh)
00:00 26/04/2012
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 50-51 Ngành:  Cử nhân Khoa học tin học (Ban hành theo quyết định số: 2041/ĐT ngày 11/9/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh)
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 50-51 Ngành: Kỹ sư Công nghệ thông tin
00:00 26/04/2012
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 50-51 Ngành: Kỹ sư Công nghệ thông tin (Ban hành theo quyết định số: 2041/ĐT ngày 11/9/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Vinh)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Công nghệ thông tin. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GVC.TS. Phan Lê Na - Trưởng Khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.