Thứ hai, ngày 16 tháng 7 năm 2018
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 52 Ngành: Công nghệ thông tin
00:00 13/09/2014
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 52 Ngành: Công nghệ thông tin
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 53 Ngành: Công nghệ thông tin
00:00 13/09/2014
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 53 Ngành: Công nghệ thông tin
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 52 Ngành: Khoa học máy tính
00:00 13/09/2014
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 52 Ngành: Khoa học máy tính
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 53 Ngành: Khoa học máy tính
00:00 13/09/2014
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 53 Ngành: Khoa học máy tính
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 54 Ngành: Công nghệ thông tin
00:00 06/11/2013
Tham khảo đăng ký học chương trình đào tạo khóa 54 Ngành: Công nghệ thông tin
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Công nghệ thông tin. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GVC.TS. Phan Lê Na - Trưởng Khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.