Tài liệu này trình bày một số vấn đề cơ bản của lý thuyết ổn định (theo nghĩa Lyapunov) của hệ chương trình vi phân ngẫu nhiên – một lĩnh vực đang được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu.

                 Tài liệu này trình bày một số vấn đề cơ bản của lý thuyết ổn định (theo nghĩa Lyapunov) của hệ chương trình vi phân ngẫu nhiên – một lĩnh vực đang được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu.


Có thể xem đây là một tài liệu nhập môn về lý thuyết ổn định phương trình vi phân ngẫu nhiên. Chúng tôi biê soạn tài liệu này như một sách tham khảo cho sinh viên năm cuối và học viên cao học Trường Đại học vinh. Tài liệu gồm 3 chương:

Chương 1 trình bày sự ổn định của hệ vi phân tất định.

Chương 2 trình bày phương trình vi phân ngẫu nhiên.

Chương 3 trình bày sự ổn định của hệ vi phân ngẫu nhiên.

Tác giả xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của TS. Nguyễn Thị Thế, TS. Nguyễn Thanh Diệu và ThS. Nguyễn Trần Thuận; Xin chân thành cảm ơn GS. TS. Nguyễn Văn Quảng đã tạo điều kiện cho tác giả được thực hiện nội dung tài liệu này, làm bài giảng nhiều năm cho các học viên cao học chuyên ngành Xác suất thống kê ở Khoa Toán, Trường Đại học Vinh.

Mặc dù các tác giả đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn tài liệu vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc. Các tác giả xin chân thành cảm ơn.

                                                                                     CÁC TÁC GIẢ